Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 26. Desglossament del deute pendent

 

31/12/2016

Deute pendent en període voluntari

19.760

Total deute pendent en executiva

26.090

Suspeses en període executiu

792

Deutes paralitzats per deutor en procés concursal en període executiu

4.163

Ajornades, en compensació i altres situacions en període executiu

1.213

Resta de deutes en període executiu

19.922

Total deute pendent

45.850

*Imports en milions d'euros