Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 27. Dades relatives a deutes en executiva

Ens emissorsPendent
01/01/2016
Carregades durant
2016
Total cancel·lats 2016Pendent de cobrament
31/12/2016
Deutes AEAT 23.699,8 7.161,3 9.159,4 21.701,8
Deutes uns altres ens 4.580,4 2.869,4 3.062,1 4.387,7
TOTAL 28.280,3 10.030,7 12.221,5 26.089,5

* Imports en milions d'euros