Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 29. Mesures cautelars i derivacions de responsabilitat

 TOTAL 2015TOTAL 2016VARIACIÓ 16/15
Mesures cautelars* 4.028 4.182 3,8
Derivacions de Responsabilitat 16.719 17.280 3,4

(*) Inclouen la prohibició de disposar en les dades de 2015 i 2016 com un supòsit més de mesura cautelar