Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 31. Mesures cautelars (arts. 81.5 i 81.8 LGT)

 201420152016
Proc. Tributari 950 964 1.097
Proc. Penal per delicte fiscal 812 911 1027
TOTAL 1.762 1.875 2.124