Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 32. Subministrament d'informació a Òrgans Jurisdiccionals

 201420152016
Accessos des del Punt Neutre Judicial 8.685.945 9.459.997 7.054.531
Sol·licituds individuals d'informació 18.209 15.850 13.871