Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 4. Plantilla total

PLANTILLA TOTAL

25.014 persones (*)

Dones 13.200
Homes 11.814

(*) S'inclouen 175 funcionaris en pràctiques