Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 40. Acords d'ajornaments i fraccionaments de pagament

 TOTAL ACORDS 2016ACORDS RAM(**)ACORDS NO RAM
 CONCEDITSDENEGATSCONCEDITSDENEGATS
Número 1.563.016 1.340.376 149.418 41.952 31.270
Import(*) 7.528,2 4.129,7 390,4 1.086,0 1.922,1

(*) Imports en milions d'euros

(**) RAM: Resolució d'Ajornaments Massiva.