Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 41. Garanties en els ajornaments concedits

 TOTALEXEMPCIÓGARANTIESDISPENSA
 PARCIALTOTAL
Número 1.382.328 1.376.648 3.037 102 2.541
Import(*) 5.215,8 4.315 701 52 149

(*) Imports en milions d'euros