Salta al contingut principal
Memòria 2016

Gràfic núm. 14. Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària

Gràfic núm. 14. Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària

Imports en milers de milions d'euros.

Les diferències existents amb les dades publicades en anteriors Memòries es deuen a ajustaments numèrics per consolidació de dades.

(*)Dades provisionals.