Salta al contingut principal
Memòria 2016

Gràfic núm. 28. Evolució del càrrec en període executiu (2006-2016)

Gràfic núm. 28. Evolució del càrrec en període executiu (2006-2016)