Salta al contingut principal
Memòria 2016

Gràfic núm. 34. Evolució de les trucades ateses pel telèfon Informació Tributària Bàsica

Gràfic núm. 34. Evolució de les trucades ateses pel telèfon Informació Tributària Bàsica<