Salta al contingut principal
Memòria 2016

Gràfic núm. 35. Evolució de les visites (pàgines visitades) als portals web de l'Agència Tributària

Evolució de les visites

Nombre de pàgines visitades dels portals web de l'Agència Tributària Nombre de pàgines visitades dels portals web de l'Agència Tributària

pàgines visitades incloses intermèdies Nombre de pàgines visitades dels portals web de l'Agència Tributària, incloses les pàgines intermèdies de les pròpies aplicacions

Nota: S'inclou nova sèrie atès que des del 1-1-2015 es registren també els accessos a les pàgines intermèdies de les pròpies Aplicacions.