Salta al contingut principal
Memòria 2016

Gràfic núm. 38. Sol·licituds d'ajornaments en número. Distribució percentual per trams d'import

Gràfic núm. 38. Sol·licituds d'ajornaments en número. Distribució percentual per trams d'import