Salta al contingut principal
Memòria 2016

Gràfic núm. 39. Sol·licituds d'ajornaments en import. Distribució percentual per trams d'import

Gràfic núm. 39. Sol·licituds d'ajornaments en import. Distribució percentual per trams d'import