Salta al contingut principal
Memòria 2016

Gràfic núm. 42. Evolució del nombre de sol·licituds d'ajornaments

Gràfic núm. 42. Evolució del nombre de sol·licituds d'ajornaments