Salta al contingut principal
Memòria 2016

Gràfic núm. 43. Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats (en milions euros)

Gràfic núm. 43. Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats (en milions euros)