Salta al contingut principal
Memòria 2016

Gràfic núm. 5. Distribució entre serveis centrals i territorials 2015 - 2016

Gràfic núm. 5. Distribució entre Serveis centrals i Serveis territorials 2015-2016

Nota 1: Els efectius de la Delegació Central de Grans Contribuents s'inclouen en els Serveis centrals.

Nota 2: No figuren els 770 efectius de personal laboral fix discontinu per a Campanya de Renda.