Salta al contingut principal
Memòria 2016

Gràfic núm. 7. Distribució per subgrups 2015 - 2016

Gràfic núm. 7. Distribució per subgrups 2015-2016

* No figura el nombre d'efectius del Subgrup E: 11 el 2015 i 9 el 2016.