Salta al contingut principal
Memòria 2016

Gràfic núm. 8. Distribució per sexes 2015 - 2016

Gràfic núm. 8.  Distribució per sexes 2015-2016