Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

4.2. Emplenament de dades des de la declaració individual de cada contribuent

La captura de les dades necessàries per realitzar la declaració, es realitzarà necessàriament des de la declaració individual de cada contribuent.

Si desitja optar per la tributació conjunta de la seva unitat familiar, el programa generarà la declaració conjunta a partir de les dades introduïdes en les declaracions individuals. No obstant això,  podran complimentar-se des de la declaració conjunta les següents dades:

  • Dades referents al Representant.
  • Realització de Declaració Complementària.
  • Assignació Tributària.
  • Compte corrent del document d'ingrés o devolució.