Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

4. Captura de dades

  1. 4.1. Tipus de captura de dades
  2. 4.2. Emplenament de dades des de la declaració individual de cada contribuent