Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

5.4. Comunitat Autònoma de residència habitual

A través d'una finestra de captura de dades es consignarà la Comunitat Autònoma (o ciutat autònoma de Ceuta o Melilla), en què el contribuent o la unitat familiar hagi tingut la seva residència habitual durant l'exercici.

En el supòsit excepcional de què els membres d'una mateixa unitat familiar tinguessin la seva residència habitual en Comunitats diferents, s'indicarà, per a la declaració conjunta, la Comunitat Autònoma on hagi tingut la seva residència habitual el membre amb major base liquidable d'acord amb les regles d'individualització de l'Impost; i per a les declaracions individuals, la Comunitat Autònoma on hagi residit cadascun dels membres de la unitat familiar.

Els espanyols, i membres de la seva unitat familiar, que siguin contribuents per l'IRPF, però tinguin la seva residència habitual a l'estranger per la seva condició de membres de Missions diplomàtiques o Oficines consulars espanyoles, funcionaris públics o de titulars de càrrec o treball oficial, a què es refereix l'article 10 de la Llei de l'impost, i els espanyols que no hagin perdut la seva condició de contribuents per establir la seva residència en un país o territori qualificat reglamentàriament com paradís fiscal (art. 8.2 de la Llei de l'impost), consignaran "CONTRIBUENT NO RESIDENT".

  1. 5.4.1. Residència habitual en el territori d'una Comunitat Autònoma