Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.12.9. Per al foment de l'autoocupació de joves menors de trenta-cinc anys

Els contribuents menors de trenta-cinc anys que causin alta per primera vegada en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors podran aplicar una deducció de 1.000 euros.

REQUISITS:

  • L'activitat econòmica ha de desenvolupar-se principalment en el territori de la Comunitat de Madrid.

  • El contribuent ha de mantenir-se en l'esmentat Cens durant com a mínim un any des de l'alta.

IMPORTANT:

La deducció s'aplicarà exclusivament a aquells contribuents que causin alta, com persona física o com partícip en una entitat en règim d'atribució de rendes per primera vegada en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.

EMPLENAMENT: S'obrirà una finestra en la que haurà d'indicar si té dret a la deducció, marcant amb una “X.”