Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.12.9.Per al foment de l'autoocupació de joves menors de trenta-cinc anys

Els contribuents menors de trenta-cinc anys que causin alta per primera vegada al Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors podran aplicar una deducció de 1.000 euros.

REQUISITS:

  • L'activitat econòmica s'ha de desenvolupar principalment al territori de la Comunitat de Madrid.

  • El contribuent s'ha de mantenir a l'esmentat Cens durant almenys un any des de l'alta.

IMPORTANT:

La deducció s'aplicarà exclusivament a aquells contribuents que causin alta, com a persona física o com partícip en una entitat en règim d'atribució de rendes per primera vegada al Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.

EMPLENAMENT:S'obrirà una finestra en la qual haurà d'indicar si té dret a la deducció, marcant amb una “X”.