Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.Emplenament IRPF.Annex B1 - B2 - B3 - B4 - B5-B6.Deduccions autonòmiques

La Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la que es regula el nou sistema de finançament de les Comunitats Autònomes, estableix noves competències normatives que seran aplicables a partir de l'1 de gener de 2011.

D'acord amb aquesta Llei les Comunitats Autònomes que s'indiquen a continuació han aprovat determinades deduccions sobre la part autonòmica de la quota íntegra, aplicables respectivament a aquells contribuents que tinguin la consideració de residents a l'exercici al territori de cadascuna de les esmentades Comunitats Autònomes.

Nota:

En aquells supòsits en els quals la normativa que regula deducció estableix com a requisit d'aplicació un límit sobre la base imposable o la base liquidable del contribuent, aquest serà controlat pel programa.

 1. 10.1.Andalusia
 2. 10.2.Aragó
 3. 10.3.Principat d'Astúries
 4. 10.4.Illes Balears
 5. 10.5.Canàries
 6. 10.6.Cantàbria
 7. 10.7.Castella-la Manxa
 8. 10.8.Castella i Lleó
 9. 10.9.Catalunya
 10. 10.10.Extremadura
 11. 10.11.Galícia
 12. 10.12.Comunitat de Madrid
 13. 10.13.Regió de Múrcia
 14. 10.14.La Rioja
 15. 10.15.Comunitat Valenciana