Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10. Emplenament IRPF. Annex B1 - B2 - B3 - B4 - B5-B6. Deduccions autonòmiques

La Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el nou sistema de finançament de les Comunitats Autònomes, estableix noves competències normatives que seran aplicables a partir de l'1 de gener de 2011.

D'acord amb aquesta Llei les Comunitats Autònomes que s'indiquen a continuació han aprovat determinades deduccions sobre la part autonòmica de la quota íntegra, aplicables respectivament a aquells contribuents que tinguin la consideració de residents en l'exercici en el territori de cadascuna d'aquestes Comunitats Autònomes.

Nota:

En aquells supòsits en els que la normativa que regula deducció estableix com a requisit d'aplicació un límit sobre la base imposable o la base liquidable del contribuent, aquest serà controlat pel programa.

 1. 10.1. Andalusia
 2. 10.2. Aragó
 3. 10.3. Principat d'Astúries
 4. 10.4. Illes Balears
 5. 10.5. Canàries
 6. 10.6. Cantàbria
 7. 10.7. Castella-la Manxa
 8. 10.8. Castella i Lleó
 9. 10.9. Catalunya
 10. 10.10. Extremadura
 11. 10.11. Galícia
 12. 10.12. Comunitat de Madrid
 13. 10.13. Comunitat d'Andalusia
 14. 10.14. La Rioja
 15. 10.15. Comunitat Valenciana