Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.14. La Rioja

Sobre la part autonòmica de la quota íntegra dels contribuents residents en la Comunitat Autònoma de La Rioja poden aplicar-se les següents deduccions:

 1. 10.14.1. Pel naixement i adopció de fills
 2. 10.14.2. Per les quantitats invertides en la rehabilitació d'habitatge habitual
 3. 10.14.3. Per quantitats invertides en l'adquisició o construcció d'habitatge habitual per a joves
 4. 10.14.4. Per adquisició o rehabilitació de segon habitatge en medi rural
 5. 10.14.5. Per inversió en rehabilitació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat
 6. 10.14.6. Per adquisició habitatge habitual efectuat en petits municipis
 7. 10.14.7. Per despeses en escoles i centres infantils
 8. 10.14.8. Per acolliment de menors
 9. 10.14.9. per cada fill de 0 a 3 anys, residència en petits municipis
 10. 10.14.10. Per fills de 0 a 3 anys ecolarizados en qualsevol municipi
 11. 10.14.11. Per adquisició de vehicles eéectricos nous
 12. 10.14.12. Per arrendament d'habitatge a joves.(deducció d'arrendador)
 13. 10.14.13. Per accés a Internet per a joves emancipats.
 14. 10.14.14. Per subministrament de llum i gas d'ús domèstic per a joves
 15. 10.14.15. Per inversió en habitatge habitual de joves menors de 36 anys