Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.14.4.Per adquisició o rehabilitació de segon habitatge en medi rural

Els contribuents amb residència habitual a la Comunitat Autònoma de la Rioja podran deduir el 8 per 100, amb el límit anual de 450,76 euros, de les quantitats que destinin a la construcció, ampliació, adquisició o rehabilitació de l'habitatge que constitueixi la seva segona residència en els municipis de La Rioja que es relacionen a l'Annex a l'article 3 de la Llei 6/2015, de la Comunitat Autònoma de la Rioja, sempre que l'esmentat municipi sigui diferent del del seu habitatge habitual.

Per poder tenir de dret a la deducció, s'han de complir els requisits per tenir dret a la deducció estatal per inversió en habitatge habitual això és, la deducció no serà aplicable quan l'adquisició de l'habitatge o les obres de rehabilitació s'hagin produït posteriorment a 31 de desembre de 2012.

Només tindran dret a la present deducció els contribuents que haguessin adquirit segon habitatge l'el mig rural abans de l'1 de gener del 2013 o satisfet quantitats per a les obres de rehabilitació de la mateixa anteriorment a l'esmentada data, sempre que les mateixes estiguin acabades abans de l'1 de gener de 2017.

D'aquesta deducció només podrà beneficiar-se un únic habitatge diferent de l'habitual per contribuent.

Quant als conceptes de construcció, ampliació, rehabilitació i elements que integren la base de la deducció així com sobre comprovació de la situació patrimonial en finalitzar el període de la imposició, resulten aplicables els mateixos requisits que amb caràcter general s'estableixen en la Llei de l'Impost.

LÍMITS de les deduccions autonòmiques de La Rioja

La base màxima anual de les deduccions autonòmiques per a adquisició d'habitatge i de segon habitatge en el medi rural vindrà constituïda per l'import resultant de minorar la quantitat de 9.040 euros en aquelles quantitats que constitueixin per al contribuent la base de la deducció per inversió en habitatge habitual contemplada en la normativa estatal de l'impost.

A aquests efectes, en la consideració de la base de la deducció general no es tindrà en compte la que correspongui, en el seu cas, per les obres o instal·lacions d'adequació efectuades per persones amb discapacitat a què es refereix l'article 68.1.4º de la Llei de l'IRPF.

A més aquestes deduccions autonòmiques per adquisició d'habitatge requereixen que l'import comprovat del patrimoni del contribuent, en finalitzar el període de la imposició, excedeixi del valor que donés la seva comprovació al començament del mateix, d'acord amb l'article 70 de la Llei de l'IRPF.

Emplenament

A la finestra es reflectiran les quantitats satisfetes pel titular de la declaració que donin de dret a la deducció, tenint en compte les limitacions indicades en apartat "base de la deducció".

En cas de matrimoni i si l'import satisfet correspon als cònjuges per parts iguals, es reflectirà el 50 per 100 de la totalitat de les quantitats satisfetes per ambdós. 

Haurà de seleccionar també el municipi en el qual es trobi l'habitatge.A aquests efectes el programa reflectirà el codi que correspon al municipi seleccionat. 

COMPROVACIÓ DE LA SITUACIÓ PATRIMONIAL (art. 70 Llei)

L'aplicació de la deducció per inversió en habitatge requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició excedeixi del valor que donés la seva comprovació al començament del mateix almenys en la quantia de les inversions realitzades, sense computar els interessos i altres despeses de finançament.

A aquests efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant el període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix continuïn formant part del patrimoni del contribuent.

RELACIÓ DE MUNICIPIS DE LA RIOJA

RELACIÓ DE MUNICIPIS DE LA RIOJA AMB DRET A DEDUCCIÓ PER ADQUISICIÓ O REHABILITACIÓ DE SEGON HABITATGE EN EL MEDI RURAL (Annex Llei C.A.6/2015)

12.Ábalos.

27.Agoncillo

33.Aguilar del Río Alhama.

48.Ajamil de Cameros.

70.Alcanadre.

99.Alesanco.

103.Alesón.

125.Almarza de Cameros.

131.Anguciana.

146.Anguiano.

159.Arenzana de Abajo.

162.Arenzana de Arriba.

178.Arnedillo.

197.Arrúbal.

201.Ausejo.

223.Azofra.

239.Badarán.

244.Banyessis.

257.Banys de Rioja.

260.Banys de Riu Tobía.

276.Berceo.

282.Bergasa i Carbonera.

295.Bergasillas Bajera.

309.Bezares.

316.Bobadilla.

321.Brieva de Cameros.

337.Briñas.

342.Briones.

355.Capgròs de Cameros.

374.Camprovín.

380.Canals de la Serra.

407.Canyes.

393.Botanes de Riu Borni.

414.Moradenques.

429.Casalarreina.

435.Castanyedes de Rioja.

440.Castroviejo.

453.Cellorigo.

488.Cidamón.

491.Cihuri.

504.Cirueña.

511.Clavijo.

526.Cordovín.

532.Corera.

547.Cornago.

550.Corporals.

563.Cuzcurrita de Río Tirón.

579.Daroca de Rioja.

1238.El Redal.

585.Enciso.

598.Entrena

602.Estollo.

624.Foncea.

630.Fonzaleche.

658.Galbárruli.

661.Galilea.

677.Gallinero de Cameros.

683.Gimileo.

696.Grañón.

700.Grava'ls.

722.Herce.

738.Herramélluri.

743.Bullies.

756.Hormilla.

769.Hormilleja.

775.Fogons de Cameros.

781.Forns de Moncalvillo.

794.Huércanos.

808.Igea.

815.Jalón de Cameros.

820.Llacuna de Cameros.

836.Lagunilla del Jubera.

867.Ledesma de la Cogolla.

873.Leiva.

889.Leza del Río Leza.

913.Llumeneres.

928.Manjarrés.

934.Mansilla de la Sierra.

949.Pomars de Rioja.

952.Matute.

965.Medrano.

987.Munilla.

990.Murillo de Río Leza.

1004.Mur d'Aigües.

1011.Mur a Cameros.

1032.Nalda.

1047.Navajún.

1063.Nestares.

1079.Neva a Cameros.

1098.Ochánduri.

1085.Ocón.

1102.Ojacastro.

1119.Ollauri.

1124.Ortigosa de Cameros.

1130.Pazuengos.

1145.Pedregós.

1158.Pinillos.

1177.Pradejón.

1183.Pradillo.

1196.Préjano.

1217.Rabanera.

1222.Rasillo de Cameros (El)

1243.Ribafrecha.

1269.Robres del Castell.

1275.Rodezno.

1281.Sajazarra.

1294.San Asensio.

1308.San Millán de la Cogolla.

1315.San Millán de Yécora.

1320.San Román de Cameros.

1341.Santa Coloma.

1354.Santa Engracia del Jubera.

1367.Santa Eulalia Bajera.

1392.San Torcuato.

1406.Santurde de Rioja.

1413.Santurdejo.

1428.San Vicente de la Sonsierra.

1434.Sojuela.

1449.Sorzano.

1452.Sotés.

1465.Arbreda a Cameros.

1471.Terroba.

1487.Tirgo.

1490.Tobía.

1503.Tormantos.

1531.Torre a Cameros.

1510.Torreta a Cameros.

1525.Torreta sobre Alesanco

1546.Torremontalbo.

1559.Treviana.

1578.Tricio.

1584.Tudelilla.

1601.Uruñuela.

1618.Valdemadera.

1623.Valgañón.

1639.Ventosa.

1644.Ventrosa.

1657.Viguera.

1660.Villalba de Rioja.

1676.Villalobar de Rioja.

1695.Villanueva de Cameros.

1709.Villar de Arnedo (El).

1716.Villar de Torre.

1721.Villarejo.

1737.Villarroya.

1742.Villarta-Quintana.

1755.Villavelayo.

1768.Villaverde de Rioja.

1774.Villoslada de Cameros.

1780.Viniegra de Abajo.

1793.Viniegra de Arriba.

1814.Zarzosa.

1807.Zarratón.

1835.Zorraquín.