Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.6. Cantàbria

Sobre la part autonòmica de la quota íntegra dels contribuents residents en la Comunitat Autònoma de Cantabria poden aplicar-se les següents deduccions:

  1. 10.6.1. Per arrendament d'habitatge habitual per joves, majors i amb discapacitat
  2. 10.6.2. Per atenció de familiars
  3. 10.6.3. Per obres de millora, import generat el 2015 i/o 2016 pendents d'aplicació
  4. 10.6.4. Per obres de millora en habitatges
  5. 10.6.5. Per donatius a fundacions o al fons Cantabria coopera
  6. 10.6.6. Per acolliment familiar de menors
  7. 10.6.7. Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació
  8. 10.6.8. Per despeses de malaltia