Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.3. Principat d'Astúries

Sobre la part autonòmica de la quota íntegra dels contribuents residents en la Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries poden aplicar-se les següents deduccions:

 1. 10.3.1. Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys
 2. 10.3.2. Per adquisició o adequació de l'habitatge habitual per a contribuents amb discapacitat
 3. 10.3.3. Per adquisició o adequació d'habitatge habitual per a contribuents amb els que convisquin els seus cònjuges, ascendents o descendents amb discapacitat
 4. 10.3.4. Per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida
 5. 10.3.5. Per arrendament d'habitatge habitual
 6. 10.3.6. Per donació de finques rústiques a favor del Principat d'Astúries
 7. 10.3.7. Per adopció internacional de menors
 8. 10.3.8. Per parts múltiples o per dos o més adopcions constituïdes en la mateixa data
 9. 10.3.9. Per a famílies nombroses
 10. 10.3.10. Per a famílies monoparentals
 11. 10.3.11. Per acolliment familiar de menors
 12. 10.3.12. Per certificació de la gestió forestal sostenible
 13. 10.3.13. Per despeses de descendents en centres de 0 a 3 anys
 14. 10.3.14. Per adquisició de llibres de text i material escolar