Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.11. Galícia

Sobre la part autonòmica de la quota íntegra dels contribuents residents en la Comunitat Autònoma de Galícia poden aplicar-se les següents deduccions.

 1. 10.11.1. Per naixement o adopció de fills
 2. 10.11.2. Per família nombrosa
 3. 10.11.3.Per atenció de fills menors
 4. 10.11.4. Per contribuents amb discapacitat d'edat igual o superior a 65 anys, que precisin ajuda de terceres persones
 5. 10.11.5. Per despeses adreçades a l'ús de noves tecnologies en les llars gallegues
 6. 10.11.6. Per lloguer de l'habitatge habitual
 7. 10.11.7. Per acolliment de menors
 8. 10.11.8. Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació
 9. 10.11.9. Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació i el seu finançament
 10. 10.11.10. Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsista
 11. 10.11.11. Per donacions amb finalitat en recerca i desenvolupament científica o innovació tecnològica
 12. 10.11.12. Per inversió en instal·lacions de climatització i aigua calenta en l'habitatge habitual, que usin energies renovables
 13. 10.11.13 Per rehabilitació d'immobles en centres històrics
 14. 10.11.14. Per inversió en empreses agràries i societats cooperatives
 15. 10.11.15. per determinades subvencions per incendis d'octubre 2017
 16. 10.11.16 Per pal·liar els danys causats per l'explosió de material pirotecnico que va tenir lloc a Tui durant el mes de maig de 2018