Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.5. Canàries

Sobre la part autonòmica de la quota íntegra dels contribuents residents en la Comunitat Autònoma de Canàries poden aplicar-se les següents deduccions.

 1. 10.5.1. Per donacions amb finalitat ecològica
 2. 10.5.2. Per donacions per a la rehabilitació i conservació del patrimoni històric de les Canarias
 3. 10.5.3. Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració, rehabilitació o reparació de béns immobles declarats d'interès cultural
 4. 10.5.4. Per despeses d'estudis
 5. 10.5.5. Per traslladar la residència habitual a una altra illa de l'arxipèlag per realitzar una activitat per compte aliè o una activitat econòmica
 6. 10.5.6. Per donacions en metàl·lic a descendents o adoptats menors de 35 anys per a l'adquisició o rehabilitació del seu primer habitatge habitual
 7. 10.5.7. Per naixement o adopció de fills
 8. 10.5.8. Per contribuents amb discapacitat i majors de 65 anys
 9. 10.5.9. Per despeses de guarderia
 10. 10.5.10.Per família nombrosa
 11. 10.5.11. Per inversió en habitatge habitual
 12. 10.5.12. Per obres d'adequació de l'habitatge habitual per raó de discapacitat
 13. 10.5.13. Per lloguer d'habitatge habitual
 14. 10.5.14. Per contribuents desocupats
 15. 10.5.15. Per donacions i aportacions
 16. 10.5.16. Per donacions a entitats sense ànim de lucre
 17. 10.5.17. per despeses d'estudis en educació
 18. 10.5.18. Per acolliment de menors
 19. 10.5.19. Per famílies monoparentals
 20. 10.5.20. Per obres de rehabilitació energètica i reforma de l'habitatge
 21. 10.5.21. Per despeses de malaltia
 22. 10.5.22. Per familiars dependents amb discapacitat
 23. 10.5.23 Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades
 24. 10.5.24 Per arrendaments a preus amb sostenibilitat social, arrendador
 25. 10.5.25 Per despeses en primes d'assegurances de crèdit per cobrir impagaments