Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4. Illes Balears

Sobre la part autonòmica de la quota íntegra dels contribuents residents en la Comunitat Autònoma dels Illes Balears poden aplicar-se les següents deduccions:

 1. 10.4.1. Per determinades inversions de millora de la sostenibilitat de l'habitatge habitual
 2. 10.4.2. Per despeses d'adquisició de llibres de text
 3. 10.4.3. Per despeses d'aprenentatge extraescolar d'idiomes estrangers
 4. 10.4.4. Per donacions a determinades entitats destinades a la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació
 5. 10.4.5. Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial
 6. 10.4.6. Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació
 7. 10.4.7. Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració, relatius al mecenatge esportiu
 8. 10.4.8. Per donacions a determinades entitats que tinguin per objecte el foment de la llengua catalana
 9. 10.4.9 Per a declarants amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb descendents amb aquesta condició
 10. 10.4.10. Per arrendament d'habitatge habitual a favor de certs col·lectius.
 11. 10.4.11 Per cursar estudis d'educació superior fora de la illa de residència habitual.
 12. 10.4.12. Per arrendament d'immobles destinats a habitatge
 13. 10.4.13. Per arrendament d'habitatge per trasllat temporal
 14. 10.4.14. Per donacions a entitats del tercer sector
 15. 10.4.15. Per despeses relatives als descendents o acollits menors 6 anys
 16. 10.4.16. Per determinades subvencions declaració zona afectada