Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.10.Extremadura

Sobre la part autonòmica de la quota íntegra dels contribuents residents en la Comunitat Autònoma d'Extremadura poden aplicar-se les següents deduccions.

  1. 10.10.1.Per adquisició o rehabilitació d’habitatge habitual per a joves i víctimes del terrorisme
  2. 10.10.2.Per treball dependent
  3. 10.10.3.Per cura de familiars amb discapacitat
  4. 10.10.4.Per acolliment de menors
  5. 10.10.5.Per parts múltiples
  6. 10.10.6.Per compra de material escolar
  7. 10.10.7.Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució o ampliació de capital en societats mercantils
  8. 10.10.8.Per despeses de guarderia per a fills menors de 4 anys
  9. 10.10.9.Per a contribuents vidus
  10. 10.10.10.Per arrendament d'habitatge habitual per a contribuents menors de 36 anys