Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8. Castella i Lleó

Sobre la part autonòmica de la quota íntegra de contribuents residents en la Comunitat Autònoma de Castilla y León poden aplicar-se les següents deduccions:

 1. 10.8.1. Per a contribuents afectats per discapacitat
 2. 10.8.2. Per l'adquisició d'habitatges per joves en nuclis rurals
 3. 10.8.3. Per quantitats donades a fundacions de Castilla y León i per a la recuperació del patrimoni històric, cultural i natural
 4. 10.8.4. Per quantitats donades per al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació
 5. 10.8.5. Per quantitats invertides en la recuperació del patrimoni històric, cultural i natural
 6. 10.8.6. Per lloguer d'habitatge habitual per a contribuents menors de 36 anys
 7. 10.8.7. Per inversió en instal·lacions mediambientals i d'adaptació a persones amb discapacitat en habitatge habitual
 8. 10.8.8. Per adquisició d'habitatge de nova construcció per a residència habitual
 9. 10.8.9. Deducció per al foment d'emprenedoria
 10. 10.8.10. Per inversió en rehabilitació habitatges destinats a lloguer
 11. 10.8.11. Deduccions. Import generat el 2015, 2016 i 2017 pendent d'aplicació
 12. 10.8.12. Per família nombrosa
 13. 10.8.13. Per naixement o adopció de fills
 14. 10.8.14. Per parts múltiples o adopcions simultànies
 15. 10.8.15. Per atenció de fills menors
 16. 10.8.16. Per parts múltiples o adopcions simultànies produïts l'any 2016 i/o 2017
 17. 10.8.17. Per paternitat
 18. 10.8.18. Per despeses d'adopció
 19. 10.8.19. Per quotes a la Seguretat Social d'empleats de la llar