Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.13.Per naixement o adopció de fills

Pel naixement o adopció durant el període impositiu de fills que generin dret a l'aplicació del "mínim per descendents", podran deduir-se les següents quantitats:

  • 1.010 euros si es tracta del primer fill.

  • 1.475 euros si es tracta del segon fill.

  • 2.351 euros si es tracta del tercer fill o successius.

Increment per fills amb discapacitat.

Les quantitats previstes en els apartats a) i b) anteriors es duplicaran en cas que el nascut o adoptat tingui reconegut un grau de discapacidadigual o superior al 33%.

Quan el reconeixement de la discapacitat tingui lloc en un any diferent al de naixement o adopció, per poder determinar el dret a aplicar l'increment de la deducció en aquell any i la seva quantia, caldrà atendre les circumstàncies que concorrin en l'any de naixement i la regulació aplicable l'esmentat any.

Contribuents residents en municipis de menys de 5000 habitants.

Les quanties referides a naixement, adopció i discapacitat, s'incrementaran en un 35% per als contribuents residents en municipis de menys de 5.000 habitants.

Municipis de més de 5.000.

Província Codi INE Municipi

 

ÀVILA

 

05014 SORRES DE SAN PEDRO

05016 ARÉVALO

05019 AVILA

05047 CANDELEDA

05168 NAVAS DEL MARQUÈS (LES)

 

BURGOS

 

09018 ARANDA DE DUERO

09056 BRIVIESCA

09059 BURGOS

09209 MEDINA DEL POMAR

09219 MIRANDA D'EBRE

 

LLEÓ

 

24008 ASTORGA

24010 BAÑEZA (LA)

24014 BEMBIBRE

24030 CACABELOS

24089 LLEÓ

24115 PONFERRADA

24142 SAN ANDRES DEL RABANEDO

24188 VALÈNCIA DEL SENYOR JUAN

24189 VALVERDE DE LA VERGE

24202 VILLABLINO

24222 VILLAQUILAMBRE

 

PALÈNCIA

 

34004 AGUILAR DE CAMPOO

34214 GUARDO

34120 PALÈNCIA

34023 VENDA DE BANYS

34225 VILLAMURIEL DE CERRATO

 

SALAMANCA

 

37008 ALBA DE TORMES

37046 BEJAR

37085 CARBAJOSA DE LA SAGRADA

37107 CIUTAT RODRIGO

37156 GUIJUELO

37246 PEÑARANDA DE BRACAMONTE

37274 SALAMANCA

37294 SANTA MARTA DE TORMES

37354 VILLAMAYOR

37362 VILLARES DE LA REINA

SEGÒVIA

 

40063 CUÉLLAR

40076 ESPINAR (EL)

40155 PALAZUELOS D'ERESMA

40181 REAL LLOC DE SAN ILDEFONSO

40194 SEGÒVIA

 

SÒRIA

 

42020 ALMAZÁN

42173 SÒRIA

 

VALLADOLID

47007 ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

47010 RIEROL DE L'ENCOMANDA

47050 CIGALES

47052 CISTÉRNIGA

47075 ÍSCAR

47076 LLACUNA DE DUERO

47085 MEDINA DEL CAMP

47114 PEÑAFIEL

47161 SIMANCAS

47165 TORDESILLAS

47175 TUDELA DE DUERO

47186 VALLADOLID

47231 ZARATÁN

ZAMORA

 

49021 BENAVENTE

49219 TORO

49275 ZAMORA

Quan ambdós progenitors o adoptants tinguin dret a l'aplicació de la deducció el seu import es prorratejarà per parts iguals.

Requisits:

Que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar no superi la quantia de 18.900 euros en tributació individual i 31.500 euros en tributació conjunta.

Saldos pendents d'aplicació:

En el supòsit que el contribuent manqui de prou quota íntegra autonòmica per aplicar-se el total de la deducció en el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se en els tres períodes impositius següents fins a esgotar, en el seu cas, l'import total de la deducció.

Quan no s'hagi esgotat la totalitat de la deducció en els esmentats períodes, es podrà sol·licitar l'abonament de la quantitat que resti d'aplicar

Emplenament  

  • El programa reflectirà a la finestra de captura de dades el número d'ordre del primer fill amb dret a deducció en funció de les dades reflectides a la finestra de descendents de "Dades Personals i familiars".No obstant això, aquesta dada podrà modificar-se ja que a efectes del número d'ordre s'hauran de computar tots els fills del contribuent, amb independència que donin dret al "mínim per descendents".Per tant, si algun dels fills del contribuent no s'hagués relacionat a la finestra de "Dades Personals i familiars" perquè no doni dret al mínim per descendents, haurà de modificar el número d'ordre del primer fill amb dret a deducció a la casella establerta a l'efecte.

  • Haurà també d'indicar la clau del municipi en el qual el contribuent amb dret a la deducció té el seu domicili fiscal:Clau 1 si resideix en un municipi que excedeixi de 5.000 habitants.En els supòsits en què el domicili fiscal estigui situat en un municipi de menys de 5.000 habitants, s'indicarà clau 2.

  • Així mateix haurà d'indicar, si a l'exercici 2017 ha obtingut el reconeixement de la discapacitat amb un grau igual o superior al 33 per cent, d'algun dels fills nascuts o adoptats el  2013, 2014, el 2015 i el 2016 haurà d'indicar a continuació la quantitat de deducció que va aplicar en la declaració d'aquells exercicis.

  • Si els pares resideixen en diferents Comunitats Autònomes haurà d'indicar si els fills són comuns o, exclusivament del titular de la deducció.No obstant això, si a la finestra de dades personals ha indicat la Comunitat Autònoma de residència d'ambdós progenitors no s'habilitarà la casella corresponent a fills comuns.

IMPORTANT: Per determinar el número d'ordre del fill nascut o adoptat es tindrà en compte el fill nascut o adoptat i els restants fills, de qualsevol dels progenitors, que convisquin amb el contribuent en la data de meritació de l'impost, computant-se a aquests efectes tant els que ho siguin per naturalesa com per adopció.