Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.16. Per parts múltiples o adopcions simultànies produïts l'any 2016 i/o 2017

La deducció per parts múltiples o adopcions simultànies dona dret a una deducció en l'exercici en què es produeixin aquests parts o adopcions, i en els dos anys consecutius següents.

En aquest apartat haurà de consignar els parts múltiples o adopcions simultànies produïts en els exercicis 2016 i 2017 que van tenir dret a deducció.

Emplenament :

  1. Haurà d'indicar, marcant amb una X si en l'exercici 2016 va tenir dret a la deducció per parts múltiples o adopcions simultanieges.
  2. Haurà d'indicar si els requisits per poder aplicar-se la deducció en l'exercici 2016 només es van donar en el titular de la declaració.
  3. Haurà d'indicar, marcant amb una X si en l'exercici 2017 va tenir dret a la deducció per parts múltiples o adopcions simultanieges.
  4. Haurà d'indicar si els requisits per poder aplicar-se la deducció en l'exercici 2017 només es van donar en el titular de la declaració.
  5. Addicionalment haurà d'indicar si en l'exercici 2017 s'ha produït dos parts múltiples.