Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.8.4. Per quantitats donades per al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació

Els contribuents podran deduir-se el 15 per cent de les quantitats donades a les Universitats públiques de la Comunitat i les quantitats donades a les fundacions i a unes altres institucions de la qual activitat principal sigui la investigació, el desenvolupament i la innovació empresarial per al finançament de projectes desenvolupats a Castilla y León, per a alguna d'aquestes finalitats.

Emplenament:

En la finestra es reflectiran les quantitats donades amb dret a la deducció.