Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2. Aragó

Sobre la part autonòmica de la quota íntegra dels contribuents residents en la Comunitat Autònoma d'Aragón poden aplicar-se les següents deduccions:

 1. 10.2.1. Pel naixement o adopció del tercer fill o successius
 2. 10.2.2. Per naixement o adopció d'un fill en atenció al grau de discapacitat
 3. 10.2.3. Per adopció internacional de nens
 4. 10.2.4. Per l'atenció de persones dependents
 5. 10.2.5. Per donacions amb finalitat ecològica i en recerca i desenvolupament científica i tècnic
 6. 10.2.6. Per adquisició d'habitatge habitual per víctimes del terrorisme
 7. 10.2.7. Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsari
 8. 10.2.8. Per inversió en adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació
 9. 10.2.9. Per adquisició o rehabilitació d'habitatge en nuclis rurals o anàlegs
 10. 10.2.10. Per adquisició de llibres de text i material escolar
 11. 10.2.11. Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament
 12. 10.2.12. Per arrendament d'habitatge social (deducció de l'arrendador)
 13. 10.2.13. Per a majors de 70 anys
 14. 10.2.14. Per inversió en entitats de l'economia social.
 15. 10.2.15. Per naixement o adopció del primer i/o segon fill en poblacions de menys de 10.000 habitants
 16. 10.2.16. Per despeses de guarderia en fills menors de 3 anys.