Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.7.2. Per discapacitat del contribuent

Els contribuents amb discapacitat podran deduir-se de la quota íntegra autonòmica 300 euros.

Requisits:

  • Haurà d'acreditar-se un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent.

  • La suma de la base imposable general i la de l'estalvi no ha de superar la quantitat de 27.000 euros en tributació individual o a 36.000 euros en tributació conjunta.

  • Aquesta deducció serà incompatible amb la deducció per contribuent major de 75 anys. En cas que el contribuent major de 75 anys tingui la condició de discapacitat en un grau igual o superior al 65%, s'aplicarà la deducció per discapacitat.

  • En tributació conjunta aquesta deducció serà incompatible per la mateixa persona amb la deducció per discapacitat de descendents havent d'aplicar-se aquesta última.

Nota: La deducció serà calculada pel programa sobre la base de les dades que hagi indicat en les finestres de "Dades personals i familiars".