Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.7.4. Per contribuents majors de 75 anys

Els contribuents majors de 75 anys podran deduir-se la quantitat de 150 euros.

Requisits:

  1. No serà procedent la deducció quan el contribuent resideixi durant més de trenta dies naturals en Centres residencials de Majors de la Junta de Comunitats de Castella - la Manxa o en places concertades o subvencionades per aquesta en uns altres centres.
  2. La suma de la base imposable general i la de l'estalvi no ha de superar la quantitat de 27.000 euros en tributació individual o a 36.000 euros en tributació conjunta
  3. Aquesta deducció serà incompatible amb la deducció per discapacitat del contribuent. En cas que el contribuent major de 75 anys sigui persona amb discapacitat en un grau igual o superior al 65%, s'aplicarà la deducció per discapacitat.

Emplenament

S'obrirà una finestra en la que haurà d'indicar si el titular de la deducció no ha residit durant més de trenta dies naturals en Centres residencials de Majors de la Junta de Comunitats de Castella - la Manxa o en places concertades o subvencionades per aquesta en uns altres centres.