Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.9.1.Per naixement o adopció d'un fill

Sobre la part autonòmica de la quota íntegra dels contribuents residents en la Comunitat Autònoma de Catalunya podrà practicar-se una deducció de 150 euros per cada un dels progenitors pel només fet del naixement o adopció d'un fill, esdevingut durant el període impositiu.La deducció serà de 300 euros si es tracta de declaració conjunta d'ambdós progenitors o adoptants.

Emplenament

En cas de matrimoni es consignarà a la casella «Comú» els fills nascuts o adoptats que originin dret a la deducció a ambdós progenitors o adoptants.

En un altre cas, es farà constar a la casella «Titular».