Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.9.5.Pel pagament d'interessos de préstecs per als estudis de màster i de doctorat

Els contribuents podran deduir l'import dels interessos pagats en el període impositiu corresponent als préstecs concedits mitjançant l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i d'Investigació per al finançament d'estudis de màster i de doctorat.

Emplenament

A través d'una finestra de captura de dades, s'indicaran els interessos satisfets.