Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.9.8. Per donacions a determinades entitats en benefici del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori

El 15% de les quantitats donades a fundacions o associacions que figurin en el cens d'entitats ambientals vinculades a l'ecologia i a la protecció i millora del medi ambient del departament competent en aquesta matèria, amb el límit màxim del 5% de la quota íntegra autonòmica.

Justificació documental :

La deducció queda condicionada a la justificació documental adequat.

En particular, les entitats beneficiàries d'aquests donatius han d'enviar a l'Agència Tributària de Catalunya, dins els primers vint dies de cada any, una relació de les persones físiques que han efectuat donatius durant l'any anterior, amb la indicació de les quantitats donades per cadascuna d'aquestes persones.

Emplenament

A través d'una finestra de captura de dades haurà de reflectir les quantitats satisfetes amb dret a la deducció.