Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

12.4.Excés no reduït aportacions a favor de persones amb discapacitat

En aquest apartat aparecera l'excés no reduït de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat pendents de reduciren els exercicis següents.

En primer lloc apareceran les aportacions per la persona amb discapacitat partícip, això és, el declarant, cònjuge i altres persones que formen part de la unitat familiar.

Quedaran reflectides les quantitats introduïdes a la casella 0472, quantitats pendents de reduir procedents dels exercicis 2013 a 2017, i les quantitats que quedarien pendents per a exercicis futurs.Aquestes quantitats haurien d'estar consignades en les declaració d'aquests exercicis, sol·licitant la possibilitat de reducció als 5 exercicis següents.

Tambien es reflectiran les quantitats aportades a l'exercici 2018, i les quantitats no aplicades que se sol·licita  poder reduir als 5 exercicis següents.

Seguidament apareixeran les aportacions realitzades pel declarant i/o cònjuge a favor de parents o tutelats.

quedaran reflectides les partides introduïdes a la casella 0473, quantitats pendents de reduir procedents dels exercicis 2013 a 2017, i les quantitats que quedarien pendents per a exercicis futurs.Aquestes quantitats haurien d'estar consignades en les declaració d'aquests exercicis, sol·licitant la possibilitat de reducció als 5 exercicis següents.

Tambien es reflectiran les quantitats aportades a l'exercici 2018, i les quantitats no aplicades que se sol·licita  poder reduir als 5 exercicis següents.