Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

12. Informació addicional Annex C2

  1. 12.1. Rendiments capital mobiliari negatius pendents
  2. 12.2. Excés no reduït aportacions sistemes de previsió social
  3. 12.3. Excés no reduït contribucions empresarials
  4. 12.4. Excés no reduït aportacions a favor de persones amb discapacitat
  5. 12.5. Excés no reduït aportacions a patrimonis protegits