Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

12.5. Excés no reduït aportacions a patrimonis protegits

En aquest apartat queda reflectit l'excés no reduït de les aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat pendents de reduir en els exercicis següents.

Quedaran reflectides les partides introduïdes en la casella 0479, quantitats pendents de reduir procedents dels exercicis 2014 a 2017, i les quantitats que quedarien pendents per a exercicis futurs. Aquestes quantitats haurien d'estar consignades en les declaracions d'aquells exercicis, sol·licitant la possibilitat de reducció en els 5 exercicis següents.

També es reflectiran les quantitats aportades en l'exercici 2018, casella 0480, i les quantitats no aplicades  que se sol·licita  poder reduir en els  4 exercicis següents.