Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

13.1.Excés no reduït aportacions mutualitat esportistes professionals

En aquest apartat de l'annex C3 aparecera l'excés no reduït de les aportacions a la Mutualitat de previsió social realitzades per esportistes professionals, pendents de reduir als exercicis següents.

Quedaran reflectides les partides introduïdes a la casella 0488, quantitats pendents de reduir procedents dels exercicis 2013 a 2017, i les quantitats que quedarien pendents per a exercicis futurs.Aquestes quantitats haurien d'estar consignades en les declaració d'aquests exercicis, sol·licitant la possibilitat de reducció als 5 exercicis següents.

Tambien es reflectiran les quantitats aportades a l'exercici 2018, i les quantitats no aplicades que se sol·licita  poder reduir als 5 exercicis següents.