Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

13. Informació addicional Annex C3

  1. 13.1. Excés no reduït aportacions mutualitat esportistes professionals
  2. 13.2. Bases liquidables generals negatives pendents de compensar