Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.5.2. Institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en paradisos fiscals

IMPUTACIÓ DE RENDA

Els contribuents que participin en institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en països o territoris qualificats reglamentàriament com paradisos fiscals, imputaran en la renda general del període impositiu la diferència positiva entre el valor liquidatiu de la participació al dia de tancament del període impositiu i el seu valor d'adquisició.

Es presumirà, llevat que hi hagi una prova en contra, que aquesta diferència és el 15 per 100 del valor d'adquisició de l'acció o participació.

La quantitat imputada es considerarà major valor d'adquisició.

Els beneficis distribuïts per la institució d'inversió col·lectiva no s'imputaran i minoraran el valor d'adquisició de la participació.

ACCIONS O PARTICIPACIONS ADQUIRIDES ABANS DEL 1-1-99 (DT 8a Llei)

A l'efecte de calcular l'excés del valor liquidatiu, es prendrà com a valor d'adquisició el valor liquidatiu a 1 de gener de 1999, respecte de les participacions i accions que en el mateix es posseeixin pel contribuent.

La diferència entre aquest valor i el valor efectiu d'adquisició no es prendrà com a valor d'adquisició als efectes de la determinació de les rendes derivades de la transmissió o reemborsament de les accions o participacions.

BENEFICIS DISTRIBUÏTS OBTINGUTS ABANS DEL 1-1-99 (DT 8a Llei)

Els dividends i participacions en beneficis distribuïts per les institucions d'inversió col·lectiva, que procedeixin de beneficis obtinguts amb anterioritat a l'1 de gener de 1999, s'integraran en la base imposable dels socis o partícips dels mateixos.

A aquests efectes, s'entendrà que les primeres reserves distribuïdes han estat dotades amb els primers beneficis guanyats.

PAÏSOS I TERRITORIS QUALIFICATS DE PARADISOS FISCALS

Els països i territoris qualificats de paradisos fiscals pel Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol de 1991 (BOE de 13 de juliol), que, per a l'exercici 2018 segueixen tenint la consideració de paradisos fiscals són els següents:

 1. Emirat de l'Estat de Bahrain.
 2. Soldanat de Brunei.
 3. Gibraltar.
 4. Anguilla.
 5. Antigua i Barbuda.
 6. Bermudes.
 7. Illes Caiman.
 8. Illes Cook.
 9. República de Dominica.
 10. Granada.
 11. Fiji.
 12. Illes de Guernsey i de Jersey (illes del Canal).
 13. Illes Malvines.
 14. Illa de Man.
 15. Illes Mariannes.
 16. Maurici.
 17. Montserrat.
 18. República de Nauru.
 19. Illes Salomó.
 20. Saint Vincent i les Grenadines.
 21. Saint Lucia.
 22. Illes Turks i Caicos.
 23. República de Vanuatu.
 24. Illes Verges britàniques.
 25. Illes Verges nord-americanes.
 26. Regne Haiximita de Jordània.
 27. República Libanesa.
 28. República de Libèria.
 29. Principat de Liechtenstein.
 30. Gran Ducat de Luxemburg, pel que fa a les rendes percebudes per les Societats a què es refereix el paràgraf 1 del Protocol annex al Conveni, per evitar la doble imposició, de 3 de juny de 1986.
 31. Macau.
 32. Principat de Mònaco.
 33. República de les Seychelles.