Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.5.2.Institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en paradisos fiscals

IMPUTACIÓ DE RENDA

Els contribuents que participin en institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en països o territoris qualificats reglamentàriament com a paradisos fiscals, imputaran en la renda general del període impositiu la diferència positiva entre el valor liquidatiu de la participació al dia de tancament del període impositiu i el seu valor d'adquisició.

Es presumirà, tret de prova en contrari, que aquesta diferència és el 15 per 100 del valor d'adquisició de l'acció o participació.

La quantitat imputada es considerarà més valor d'adquisició.

Els beneficis distribuïts per la institució d'inversió col·lectiva no s'imputaran i minoraran el valor d'adquisició de la participació.

ACCIONS O PARTICIPACIONS ADQUIRIDES ABANS DE L'1-1-99 (D.T. 8a Llei)

A efectes de calcular l'excés del valor liquidatiu, es prendrà com a valor d'adquisició el valor liquidatiu a 1 de gener de 1999, respecte de les participacions i accions que en el mateix es posseeixin pel contribuent.

La diferència entre l'esmentat valor i el valor efectiu d'adquisició no es prendrà com a valor d'adquisició als efectes de la determinació de les rendes derivades de la transmissió o reembors de les accions o participacions.

BENEFICIS DISTRIBUÏTS OBTINGUTS ABANS DE L'1-1-99 (D.T. 8a Llei)

Els dividends i participacions en beneficis distribuïts per les institucions d'inversió col·lectiva, que procedeixin de beneficis obtinguts anteriorment a l'1 de gener de 1999, s'integraran a la base imposable dels socis o partícips dels mateixos.

A aquests efectes, s'entendrà que les primeres reserves distribuïdes han estat dotades amb els primers beneficis guanyats.

PAÏSOS I TERRITORIS QUALIFICATS COM A PARADISOS FISCALS

Els països i territoris qualificats com a paradisos fiscals pel Reial Decret 1080/1991, de 5 de juliol de 1991 (BOE de 13 de juliol), que, per a l'exercici 2018 continuen tenint la consideració de paraisos fiscals són els següents:

 1. Emirat de l'Estat de Bahrain.
 2. Sultanat de Brunei.
 3. Gibraltar.
 4. Anguilla.
 5. Antigua i Barbuda.
 6. Bermudes.
 7. Illes Caiman.
 8. Illes Cook.
 9. República de Dominica.
 10. Granada.
 11. Fiji.
 12. Illes de Guernsey i de Jersey (Illes del Canal).
 13. Illes Malvines.
 14. Illa de Man.
 15. Illes Marianes.
 16. Maurici.
 17. Montserrat.
 18. República de Nauru.
 19. Illes Salomó.
 20. Saint Vincent i les Grenadines.
 21. Santa Llúcia.
 22. Illes Turks i Caicos.
 23. República de Vanuatu.
 24. Illes Verge Britàniques.
 25. Illes Verges dels Estats Units d'Amèrica.
 26. Regne haiximita de Jordània.
 27. Líban.
 28. República de Libèria.
 29. Principat de Liechtenstein.
 30. Gran Ducat de Luxemburg, pel que respecta a les rendes percebudes per les Societats a què es refereix el paràgraf 1 del Protocol annex al Conveni, per evitar la doble imposició, de 3 de juny de 1986.
 31. Macau.
 32. Principat de Mònaco.
 33. República de Seychelles.