Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2. Guanys i pèrdues patrimonials

  1. 8.2.1. Conceptes generals
  2. 8.2.2. Regles generals de càlcul
  3. 8.2.3. Regles especials de càlcul
  4. 8.2.4. Transmissió d'elements patrimonials afectes
  5. 8.2.5. Institucions d'inversió col·lectiva
  6. 8.2.6. Emplenament