Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.Guanys i pèrdues patrimonials

  1. 8.2.1.Conceptes generals
  2. 8.2.2.Regles generals de càlcul
  3. 8.2.3.Regles especials de càlcul
  4. 8.2.4.Transmissió d'elements patrimonials afectes
  5. 8.2.5.Institucions d'inversió col·lectiva
  6. 8.2.6.Emplenament