Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.2. Regles generals de càlcul

  1. 8.2.2.1. Import dels guanys i pèrdues patrimonials
  2. 8.2.2.2. Règim transitori dels guanys derivats d'elements no afectes adquirits abans del 31-12-94
  3. 8.2.2.3. Millores